Heldt
Dodane przez Remigiusz dnia Pa¼dziernik 25 2008 14:56:39
Friedbert Heldt
Koszalin / Köslin

Hurtowa sprzeda¿ piwa, okresowo tak¿e wytwórnia wody mineralnej i selterskiej. Potwierdzona dzia³alno¶æ 1909-1939.
Adresy: Lazarettstraße 9 (1909-1912), Grünstraße 3 (1913-1939) oraz piwiarnia am Holzmarkt 7 (1910-1913)


Typ 1 pod³u¿ny.

Koszalin Friedbert Heldt porcelanka 01


Typ 2 okr±g³y.

Koszalin Friedbert Heldt porcelanka 02


Typ 2 pod³u¿ny.

Koszalin Friedbert Heldt porcelanka 03


Typ 3 okr±g³y.

Koszalin Friedbert Heldt porcelanka 04


Typ 3 pod³u¿ny.

Koszalin Friedbert Heldt porcelanka 05


WYPISY ZE ¬RÓDE£:

W Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger Köslin 1909 (Hoffmann):
Heldt Friedbert, sprzedawca piwa, Lazarettstraße 9

W Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger Köslin 1910-1912 (Hoffmann) ten sam zapis:
Heldt Friedbert, sprzedawca piwa, Lazarettstraße 9, piwiarnia, am Holzmarkt 7

W Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger Köslin 1913 (Hoffmann):
Heldt Friedbert, sprzedawca piwa, Grünstraße 3, piwiarnia, am Holzmarkt 7

W Adressbuch aller Länder der Erde... 1913 (Leuchs):
Heldt Friedb., sprzeda¿ hurtowa piwa

W Adreßbuch der Stadt Köslin 1914 (Hendeß):
Heldt Friedbert, sprzedawca piwa, Grünstraße 3

W Reichsadressbuch 1915 (R. Mosse):
Friedrich Heldt, sprzeda¿ piwa

W Adreßbuch Stadtkreis Köslin, Landkreis Köslin und Stadt Zanow 1924 (Hendeß):
Heldt Friedbert, sprzedawca piwa, Grünstraße 3

W Reichsadressbuch 1929 (R. Mosse):
Friedbert Heldt, sprzeda¿ piwa

W Adressbuch für Stadtkreis Köslin, Landkreis Köslin und Stadt Zanow 1930 (Hendeß):
Heldt Friedbert, sprzeda¿ hurtowa piwa, wytwórnia wody mineralnej, Grünstraße 3

W Reichs-Adressbuch 1937:
Heldt Willi, hurtowy handel piwem i spirytualiami, sk³ad piwa i wytwórnia wody selterskiej, firma: Friedbert Heldt

W Adreßbuch für den Stadtkreis Köslin 1939 (Hendeß):
Heldt Friedbert Inh. Willy Friedbert, hurtowy handel piwem, wytwórnia wody mineralnej, Grünstraße 3